We use essential cookies to make Venngage work. By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Manage Cookies

Cookies and similar technologies collect certain information about how you’re using our website. Some of them are essential, and without them you wouldn’t be able to use Venngage. But others are optional, and you get to choose whether we use them or not.

Strictly Necessary Cookies

Always Active

These cookies are always on, as they’re essential for making Venngage work, and making it safe. Without these cookies, services you’ve asked for can’t be provided.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Amazon
 • Google Login
 • Intercom

Functionality Cookies

These cookies help us provide enhanced functionality and personalisation, and remember your settings. They may be set by us or by third party providers.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Chameleon
 • Intercom
 • Algolia

Performance Cookies

These cookies help us analyze how many people are using Venngage, where they come from and how they're using it. If you opt out of these cookies, we can’t get feedback to make Venngage better for you and all our users.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Mixpanel
 • Intercom
 • Google Analytics
 • Hotjar

Targeting Cookies

These cookies are set by our advertising partners to track your activity and show you relevant Venngage ads on other sites as you browse the internet.

Show cookie providers

 • Google Ads
 • Google Tag Manager
 • Facebook
 • Pinterest

Chọn gói của bạn

 
Theo tháng
 Giảm 12%
Theo quý
 Giảm 20%
Theo năm

Miễn phí

+
US $0
(no payments)
 • Templates & Design
 • 5 Designs
 • Tải lên 6 Hình ảnh
 • Thương hiệu
 • Thương hiệu của Venngage
 • Đồ thị & Biểu tượng
 • Free Charts
 • CSV Upload
 • Free Icons
 • Team & Collaboration
 • One Personal Seat
 • Chia sẻ công khai

Premium

+
US $19/tháng
(trả theo tháng)
 • Templates & Design
 • Unlimited Designs
 • Tải lên 50 Hình ảnh
 • Các mẫu Premium
 • Thương hiệu
 • Thương hiệu của Venngage
 • Đồ thị & Biểu tượng
 • Biểu đồ Premium
 • CSV Upload
 • Biểu tượng Premium
 • Xuất
 • PNG & Hi Res PNG
 • Team & Collaboration
 • One Personal Seat
 • Share Privately
 • Hỗ Trợ
 • Email & Chat Support

Kinh doanh

+
US $49/tháng
(trả theo tháng)
 • Templates & Design
 • Unlimited Designs
 • Tải lên 500 Hình ảnh
 • Các mẫu Premium
 • Các mẫu dành cho doanh nghiệp
 • Thương hiệu
 • My Brand
 • Sắp xếp với các tệp tin
 • Mẫu của tôi
 • Font Upload
 • Đồ thị & Biểu tượng
 • Biểu đồ Premium
 • CSV Upload
 • Biểu tượng Premium
 • Business Icons
 • Xuất
 • PNG & Hi Res PNG
 • PDF & Interactive PDF
 • PowerPoint
 • Team & Collaboration
 • One Team Owner Seat
 • Team Size of 1-10
 • Share Privately & With Team
 • Real Time Collaboration
 • Hỗ Trợ
 • Email ưu tiên & Chat hỗ trợ
 • Hỗ trợ qua điện thoại
 • Tư vấn 1-1
 • Nơi đào tạo trực tiếp

Enterprise

+
Custom Pricing
 • Templates & Design
 • Unlimited Designs
 • Tải lên 500 Hình ảnh
 • Các mẫu Premium
 • Các mẫu dành cho doanh nghiệp
 • Các mẫu tuỳ chỉnh
 • Thương hiệu
 • My Brand
 • Sắp xếp với các tệp tin
 • Mẫu của tôi
 • Font Upload
 • Đồ thị & Biểu tượng
 • Biểu đồ Premium
 • CSV Upload
 • Biểu tượng Premium
 • Business Icons
 • Xuất
 • PNG & Hi Res PNG
 • PDF & Interactive PDF
 • PowerPoint
 • Team & Collaboration
 • One Team Owner Seat
 • Team Size of 11-100+
 • Share Privately & With Team
 • Real Time Collaboration
 • Hỗ Trợ
 • Email ưu tiên & Chat hỗ trợ
 • Hỗ trợ qua điện thoại
 • Tư vấn 1-1
 • Nơi đào tạo trực tiếp
 • Account Manager
 • Team Onboarding

Chúng tôi chấp nhận:

Tham gia cùng 21,000 thương gia đang sử dụng Venngage!

Giới thiệu ý tưởng & câu chuyện của bạn một cách trực quan

Tạo các infographic tuyệt đẹp trong vài phút

Tăng sự tương tác, đẩy mạnh doanh số & của bạn

Tăng thêm 92% sự tương tác với các infographic thương hiệu

Xây dựng sự trung thành với hình ảnh đáng nhớ

Khách hàng nhận ra thương hiệu của bạn có khả năng trở thành người mua cao  gấp 3x lần

Tăng tốc sự phát triển của bạn

Mở rộng quy mô dự án của bạn với nhóm đối tác

Nathan Chan

Tổng biên tập của Foundr

"Tôi bắt đầu sử dụng Venngage để tạo infographic và hình ảnh cho chiến lược trên mạng xã hội của Tạp chí Foundr. Tôi có thể tạo nên một đồ hoạ thuyết phục chỉ trong vòng vài phút!"

William Harris

Nhà tiếp thị tăng trưởng của Elumynt.com

"Tôi mất ít hơn 10 phút để có được một infographic trrong thật chuyên nghiệp. Tôi nhất định sẽ lưu lại công cụ này."

Sujan Patel

Người sáng lập ra Contentmarketer.io

"Là một nhà tiếp thị, tôi cần một công cụ dễ sử dụng và nhanh! Vennagae đã giúp tôi có được điều đó, và đội ngũ nhân viên của họ đã rất hữu ích khi tôi có bất kỳ câu hỏi nào."

Benjamin Twichell

Giám đốc Marketing của Mention

"Danh mục mẫu mở rộng của Venngage trên nhiều loại như infographic & báo cáo là một nguồn tài nguyên giá trị cho đội ngũ tiếp thị của Mention."