Venngage cho Giáo dục

Làm cho việc học trở nên tương tác và trực quan. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các lớp học ở mọi lứa tuổi

Học sinh sử dụng Venngage để học về kể chuyện một cách trực quan, khám phá các thông tin và tạo các bài thuyết trình. Đọc thêm trong phần Tài nguyên dành cho Giáo viên dưới đây.

Tài khoản lớp học

Giáo Viên có thể dễ dàng tạo tài khoản cho lớp học của mình và thêm học sinh vào lớp học.

Xem bài đã nộp của Học sinh

Học sinh có thể nộp bài trực tiếp cho giáo viên hoặc chia sẻ với toàn thể lớp học.

Thoả sức Sáng tạo

Hãy để cho học sinh của bạn thể hiện sự sáng tạo của họ khi học về sự quan trọng của thông tin trực quan, kể chuyện và khả năng thuyết trình.

Tài nguyên dành cho Giáo viên

Thắc mắc về việc sử dụng infographics trong lớp học của bạn hoặc làm thế nào để tạo phiếu tự đánh giá cho infographics? Hãy xem trong danh sách Nguồn dành cho giáo viên của chúng tôi.

 
Sắp ra mắt